Visie Integratie

Visie Xperi op Integratie

Handelsbedrijven staan voor grote uitdagingen. Ervoor zorgen dat hierbij dat vraag en aanbod snel en op een efficiënte manier bij elkaar komt is essentieel. Door technologische veranderingen moeten zij zichzelf opnieuw uitvinden om toegevoegde waarde te blijven leveren.

Handelsbedrijven ontplooien een hoop nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld (internationaal) zaken doen via virtuele marktplaatsen of rechtstreeks aan consumenten leveren. Daarnaast worden kortere levertijden gerealiseerd, voorraadinformatie aan derden ontsloten of producten bewerkt naar de wens van de klant.

Door integratie van systemen van handelsbedrijven, (tussen) leveranciers, distributeurs en handelsplatforms ontstaat ketenintegratie en daardoor actuele informatie waardoor klanten nog beter te bedienen zijn. Met het Xperi integratie platform is dit mogelijk.

 

Xperi integratie platform

Met het Xperi integratie platform zijn systemen eenvoudig met elkaar te koppelen. Het is een hulpmiddel om storingen in de keten te voorkomen en de beheerskosten van integratie te reduceren. De oplossing fungeert als ‘tolk’ die wederzijdse communicatie tussen systemen vereenvoudigd. Het platform vertaalt informatie welk binnenkomt bij een aanvraag naar het formaat van de aanbieder. Dit proces van aanvraag afhandelen en de controles die hierbij komen kijken wordt aangeduid als orkestratie van serviceaanvragen. Het voordeel van het gebruik van het Xperi Integratie platform is dat, mocht één van de systemen uitvallen, het platform er toch voor zorgt dat de berichten op de juiste manier aankomen in het andere systeem.

In het kort de kenmerken van het Xperi Integratie platform:

  • Het platform “bemiddelt” tussen service aanvragers en service aanbieders
  • Het platform zorgt voor standaardisatie van de communicatie met service aanvragers
  • Het platform handelt de transformatie van gegevens tussen aanvrager en aanbieder af
  • Het platform orkestreert de afhandeling van aanvragen en het doorsturen naar aanbieders
  • Het platform monitort de service aanvragen en rapporteert over het gebruik van aanvragen
  • Het platform zorgt voor beveiliging van het transport.

Cloud of on premise integratie

Ondernemingen moeten zo innovatief mogelijk zijn en tegelijk reageren op veranderende bedrijfsbehoeften. Daarom moeten bedrijfsafdelingen en -processen perfect op elkaar zijn afgestemd. Met Process Orchestration en Cloud Platform Integration biedt Xperi uitgebreide on-premise, cloud en hybride integratiemogelijkheden die niet alleen uw werklast verlichten, maar ook geld besparen en de productiviteit verhogen.

 

1. Xperi SAP Ketenintegratie

Door beter samen te werken met klanten en leveranciers behalen bedrijven financieel voordeel dit wordt ‘ketenintegratie’ genoemd. Door systemen beter op elkaar aan te laten sluiten worden de behoeftes in de markt transparanter gemaakt en kunnen bedrijven efficiënter opereren. In bepaalde bedrijfstakken wordt dit door grote bedrijven zelfs soms opgelegd. Het standaardiseren van gegevens stromen via EDI is hier een voorbeeld van. Via de “Xperi SAP Ketenintegratie oplossing” is het mogelijk om efficiënter te werken en voldoen aan de daarbij opgelegde eisen en standaarden in de markt.

Xperi SAP Ketenintegratie
De groothandelsbedrijven zijn vaak strategisch aangesloten op inkoopplatformen en verwacht dat haar toeleveranciers via deze platformen hun goederen en diensten aanbieden. Xperi heeft bij vele klanten diverse ketenintegraties geïmplementeerd. Dit kan van eenvoudige EDI-koppelingen tot complexere integraties gaan zoals end to end E-Commerce koppelingen als Vendor Managed Inventory (VMI) oplossingen.

De oplossing
Het Xperi Integratie platform levert de tooling om de groeiende vraag naar ketenintegratie in te vullen. Dit Integratie Platform welke zowel in de cloud of on premise kan draaien, beschikt over een gebruiksvriendelijke monitor om alle integratieprocessen nauwlettend te volgen. Met de inzet van dit platform is de klant instaat om snel te kunnen inspelen op de eisen en vragen vanuit de markt. Het verkoopproces en inkoopproces wordt hiermee transparanter welke de algehele kosten in de operatie kan reduceren en winstgevendheid ten goede komt.

 
 

2. Fusies en overname

Vaak wordt er een keuze gemaakt voor een bedrijfssysteem, meestal dat van de bovenliggende partij. Dit leidt dikwijls tot ontevredenheid bij medewerkers van het overgenomen bedrijf. Zij moeten immers met een nieuw systeem leren werken. Daarnaast is het implementeren van een nieuw ERP-systeem intensief: zowel in financiële als organisatorische zin. Het Xperi integratie platform  kan in dit geval uitkomst bieden. Die kan de systemen met elkaar verbinden. Niet alleen via een-op-een koppeling, maar er vindt ook validatie plaats van transacties, (bevestings-, verkoop)orders, voorraadmutaties planning, assemblage en nog veel meer. Zo is te controleren of de gegevensuitwisseling correct gaat. Het platform maakt de implementatie van een nieuw systeem niet noodzakelijk als dit nog goed functioneert. Het Xperi Integratie platform kan daarnaast traditionele EDI-koppelingen vervangen. Hierdoor is niet meer nodig is om per transactie af te rekenen aan een externe service provider.

Abi

Lees verder

Cloud Platform Integratie ••• Door Abi Olatunbosun

Waarom integratieplatforms de toekomst zijn.

 

Neem contact met ons op!




captcha