Managed Services

Compleet Portfolio

Xperi is een SAP dienstverlener waar creativiteit, innovatie en onderscheidende dienstverlening centraal staan. Daarom heeft Xperi ook een compleet portfolio aan vernieuwende, flexibele, schaalbare en klantgerichte hosting en beheerdiensten. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe waarom en hoe Xperi hierin onderscheidend is en wat de voordelen voor uw organisatie hiervan zijn.

Bij Xperi is het mogelijk alle benodigde hosting en beheerdiensten inclusief SLA garanties op o.a. beschikbaarheid en reactietijden af te nemen welke uw organisatie nodig heeft:

  • Hosting van de infrastructuur (SAP en non SAP);
  • Leveren van dataverbindingen;
  • Het uitvoeren van het technisch beheer op de infrastructuur;
  • Het uitvoeren van het technisch applicatiebeheer op bijv. het OS, de database en de SAP applicatie van de SAP servers;
  • Het uitvoeren van het functioneel applicatiebeheer op SAP;
  • Het leveren van het SAP software onderhoud (Xperi is hiervoor door SAP gecertificeerd).

Doordat Xperi een complete dienstverlening heeft op zowel infrastructuur, ondersteuning en licenties heeft u als klant slechts 1 aanspreekpunt voor uw complete support.

Centrale Servicedesk

Xperi heeft gekozen voor een centrale skilled servicedesk zodat deze servicedesk in staat is om u direct te ondersteunen bij een call. Indien de call niet direct afgehandeld kan worden dan wordt deze doorgezet zodat de juiste consultant met kennis van uw bedrijfsprocessen deze call kan oppakken. Xperi vindt het ook belangrijk dat haar klanten direct met de consultants kunnen schakelen waardoor de klant de keuze heeft om of de centrale servicedesk of een consultant direct te benaderen.

De servicedesk is tijdens kantoortijden bemand door vaste personen. Meldingen kunnen worden ingediend, zowel per e-mail, Internet als per telefoon. Buiten kantoortijden wordt de telefoon beantwoord door dienstdoende stand-by beheerder voor klanten die een verruimd service window hebben (stand-by dienst op bepaalde tijden of 7x24 uur service window).

De skilled servicedesk is ook verantwoordelijk voor de serviceprocessen zoals ticket registratie / classificatie in het zeer toegankelijke Xperi Ticket System, coördinatie van- en communicatie over tickets.

Via het internet krijgen klanten toegang tot de systemen van Xperi, waardoor er inzicht is in de meldingen, de status en tevens de meldingsteksten over de oplossingen.

SAP Functioneel Applicatiebeheer

Via de dienst SAP Functioneel Applicatiebeheer krijgt u klantgerichte ondersteuning van Xperi voor zowel het configureren van de verschillende gebruikte SAP modules (customizing) als ook het onderhouden van programmatuur (ABAP en JAVA). Het stellen van vragen, oplossen van incidenten en doorvoeren van wijzigingen worden uitgevoerd door uw vaste klantteam op basis van de afspraken in de SLA. Het Xperi Ticket System is voor klanten rechtstreeks benaderbaar, zodat o.a. de voortgang van openstaande tickets online bekeken kan worden.

Dit SAP Functioneel applicatiebeheer wordt vanuit uw vaste klantteam uitgevoerd waardoor de kennis van uw processen geborgd is bij Xperi.

SAP Technisch Applicatiebeheer

Via de dienst SAP Technisch Applicatiebeheer krijgt u klantgerichte ondersteuning van Xperi met SLA garanties waarbij wij ervoor zorgen dat uw SAP applicatie beschikbaar is en in goede conditie blijft.
Deze dienst is onder te verdelen in:
  • De continue technische bewaking van het systeem op meer dan 100 onderdelen met monitoring tools;
  • De technische consultancy welke nodig is om het systeem beschikbaar en in goede conditie te houden waarbij o.a. geanticipeerd wordt op de meldingen uit de monitoring tool.
Xperi verzorgt de technische bewaking van uw systemen met verschillende monitoring tools. Deze tooling bewaakt vol continue uw systemen op het gebied van hardware, operating system, database en SAP. De meldingen die de tooling genereert, worden door de consultants van Xperi beoordeeld. Xperi verzorgt tevens de operationele afstemming en adviseert u over belangrijke meldingen uit de monitoring tool. Xperi verzorgt ook de technische consultancy met SLA garantie op bijv. reactietijden voor het operationele dagelijkse beheer inclusief incident afhandeling. Ook heeft Xperi veel ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld technische changes, systeem optimalisaties, performance verbetering, updates en upgrades. Er zijn verschillende afrekenmodellen beschikbaar voor deze dienst, die zich richten van kosten minimalisatie tot systeem optimalisatie.

SAP Managed Cloud Hosting

Xperi kan uw omgevingen (server landschap) voorzien van een schaalbare, betaalbare infrastructuur welke precies aansluit op uw performance- en capaciteitseisen. Uw omgevingen draaien in de private cloud van Xperi en zijn beschikbaar conform de afgesproken Service Levels.

Xperi heeft ervoor gekozen om haar private cloud platform onder te brengen in de professionele en ISO gecertificeerde datacenters van Interconnect in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch, waardoor er ook dual datacenter hosting oplossingen met uitwijk omgevingen beschikbaar zijn. De datacenters van Interconnect zijn uitgerust met alle voorzieningen die nodig zijn om een betrouwbare werking van uw systemen te garanderen zoals o.a. toegangscontrole, camera beveiliging, beveiligde server ruimtes, airconditioning, noodstroomvoorzieningen, brand- en rookdetectie en de bijbehorende blusinstallaties. Alle voorzieningen zijn bovendien redundant uitgevoerd
U heeft hiermee een schaalbaar platform wat aansluit bij uw huidige en toekomstige wensen. Tevens is het mogelijk om in een project tijdelijk extra resources zoals storage, geheugen of rekenkracht aan uw omgeving toe te kennen en tevens is het mogelijk om snel een tijdelijke extra SAP omgeving beschikbaar te hebben indien gewenst.

Xperi hanteert het “pay-per-use model” zodat u alleen het werkelijk verbruik betaalt.

SAP Licentie Support

Xperi heeft een door SAP gecertificeerd service center en kan hierdoor ook het SAP licentie support ten aanzien van bijv. “fouten of correcties” in de standaard SAP software voor haar klanten uitvoeren.

Doordat Xperi naast de operationele SAP beheerdiensten ook het SAP licentiesupport voor haar klanten uitvoert heeft de klant één centraal loket waarmee het totale SAP support wordt afgedekt.