Productie

Moderne productiebedrijven hebben visie op de toekomst en zijn dit nu aan het realiseren.

Xperi ondersteunt dagelijks meer dan 30 succesvolle productiebedrijven.

U zult zich als verantwoordelijke persoon voor uw productiebedrijf ongetwijfeld herkennen in bovenstaande, het is een uitdagende taak om een productiebedrijf succesvol te runnen. Om dit te bereiken is de relatie met uw klanten en leveranciers het meest waardevol. Tegelijkertijd moet uw organisatie zich aanpassen aan nieuwe kansen en innovaties doorvoeren om een mooie toekomst te garanderen.

Xperi is met SAP Business ByDesign en S/4 HANA Enterprise Management dé keuze van het moderne productiebedrijf in Nederland. Wij ondersteunen inmiddels meer dan 30 productiebedrijven in hun dagelijkse activiteiten.

Herkent u de volgende onderwerpen?

Het zijn onderwerpen die bij veel van onze klanten spelen en Xperi samen met SAP voor u kan oplossen. Zo blijft u de concurrentie voor en behaalt u uw doelen!

blok1-2blok1
blok2blok2-2
blok3blok3-2
blok4blok4-2
 

1. Klantspecifieke productie en complexere logistieke vraagstukken

Klantvragen worden steeds specifieker, waarbij de zogenaamde “internet economie” er mede voor zorgt dat de markt transparanter wordt en klanten meer keuzes kunnen maken. Eén van de mogelijkheden die een productiebedrijf heeft om zich te onderscheiden is om de producten steeds klant specifieker aan te bieden. Meer varianten, al dan niet via websites of klantportals aangeboden, leiden tot een verschuiving van “make to stock” processen naar “engineer”,“assemble -”, of “make to order” processen. Het is een uitdaging om de klantwens 1:1 tot ver in het productieproces door te laten werken.

 
- B&G Hekwerk - SAP biedt ons een mogelijkheid om grote diversiteit aan producten op een configureerbare wijze intern aan te sturen. Dit zorgt voor een zeer efficiënt proces en worden veel minder fouten gemaakt.Ook de klantbeleving wordt hier positief door beïnvloed en wij kunnen veel accurater en klant specifiek leveren.

2. Globalisering brengt intensievere samenwerking binnen bedrijven en met partners

In een tijd van overnames, specialisatie en verschuiving van de maakindustrie naar (prijs-) gunstiger locaties is een integraal inzicht in de planning van cruciaal belang. Snel veranderende prognoses en klantenwensen vereisen een snelle doorrekening over de vestigingen heen, zowel binnen de eigen onderneming als tussen leverancier en productbedrijven.

- ITB Precisietechniek - "Wij hebben productievestigingen in Nederland, Tsjechië en Mexico. Inzicht in planningen zijn cruciaal voor onze bedrijfsvoering en digitale afstemming met onze leveranciers wordt steeds belangrijker. SAP biedt ons de instrumenten om dit goed en efficiënt uit te voeren.”

 

3. Ketenintegratie en digitalisering van processen

Nieuwe technieken leiden tot procesondersteuning van vergaande specifieke applicaties. Big data, Internet of Things, real time registraties vragen om directe koppelingen tussen b.v. ontwikkelsystemen (CAD integratie), product configurator, MES applicaties, etc. Op deze wijze kan de klant optimaal worden bediend en kan er binnen de organisatie efficiënt worden gewerkt.

- Deli Home Products - “Ketenintegratie en automatiseren van processen worden steeds belangrijkere onderwerpen voor Deli. De markt vraagt om een proactieve, snelle en efficiënte houding van bedrijven. Het SAP systeem helpt ons om dit te bewerkstelligen en hierdoor kunnen we extra toegevoegde waarde creëren .” 

4. Het streven naar “operationele excellence” voor een gezonde en concurrerende bedrijfsvoering

Haal meer uit uw machinepark en realiseer groei met de bestaande middelen. Nieuwe technieken verkleinen de afstand tussen top-floor en shop-floor. Uitgekiende planning vermindert efficiencyverlies door afname van insteltijden. Actuele KPI’s over de gehele keten stellen u in staat om snel inzicht in de performance te krijgen en direct en gericht te kunnen schakelen.

ITB Precisie Techniek succesvol met SAP Business All-in-One van Xperi

ITB Precisie Techniek uit Boxtel is 2 jaar geleden bedrijfsbreed overgestapt op de SAP Business All-in-One oplossing van Xperi. ITB vertelt wat SAP voor hun betekent en hoe Xperi hun hierbij heeft ondersteund.

Neem contact met ons op!
captcha