Projecten

Xperi is Value Added Reseller (VAR) en kan daarmee naar haar klanten als een “one stop shop” opereren. Of het nu gaat over de implementatie van SAP, de technische en functionele ondersteuning van uw SAP omgeving, hosting of cloud concepten, Xperi kan het u bieden. Xperi voert alle SAP projecten onder eigen beheer uit middels haar eigen Xperi implementatie aanpak, deze aanpak wordt gekenmerkt door een pragmatische, flexibele aanpak zonder enige afbreuk te doen aan kwaliteit.

Xperi heeft de hoogst haalbare SAP partner status als “Gold partner”. Dit waarborgt de kwaliteit en focus van Xperi. Daarnaast behoort Xperi tot de SAP Premium partner council. In dit exclusieve councel zijn slechts een klein aantal strategische partners van SAP betrokken.

Lokaal & Internationaal

Klanten van Xperi zijn vaak internationaal georiënteerd. De meeste implementaties vinden dan ook in eerste instantie in Nederland plaats waarna er over de diverse internationale vestigingen SAP wordt “uitgerold”. Xperi heeft zeer uitgebreide ervaring met internationale implementaties, waarbij wereldwijd op alle continenten implementaties worden uitgevoerd waarbij de Xperi specifieke internationale uitrol strategie wordt toegepast. Belangrijkste kenmerk is dat zowel Xperi als de klant een belangrijke rol spelen om deze uitrollen efficiënt te laten plaatsvinden, waarbij wij gebruik maken van lokale SAP partners wanneer dit is gewenst. Vooral voor lokale financiële wetgevingsinrichting en eventuele taal barrières kan dit gewenst zijn en kan Xperi terugvallen op een zeer uitgebreid netwerk aan SAP partners.

Xperi heeft ruime ervaring in het uitvoeren van SAP projecten. Op basis van ASAP (Accelerated SAP), de standaard projectaanpak die SAP wereldwijd voorstelt, heeft Xperi op basis van haar ervaring een eigen projectaanpak ontwikkeld. Voor het totale project is een opdeling gemaakt in de processen (en projectfasen) welke passen binnen de oplossing en de specifieke processen van de klant. Deze aanpak biedt voor u als klant een praktisch hulpmiddel om de stappen in uw project eenvoudig te kunnen volgen en geeft extra zekerheid voor het succes van het project. Het kenmerk van de Xperi projectaanpak is een logisch gefaseerde en procesmatige werkwijze. Xperi heeft de hoogst haalbare SAP partner status als “Gold partner”. Dit waarborgt de kwaliteit en focus van Xperi. Daarnaast behoort Xperi tot de SAP Premium partner council. In dit exclusieve councel zijn slechts een klein aantal strategische partners van SAP betrokken.