SAP Proces Orchestration: Priorisering van berichtenstroom

Skantrae stelt haar klant centraal
12 september 2017
eXperience met S/4 HANA: Advanced Availibility to Promise
12 september 2017
Alles weergeven

SAP Proces Orchestration: Priorisering van berichtenstroom

Berichten worden binnen SAP Proces Orchestration (PO) volgens een FIFO (First-In-First-Out) mechanisme verwerkt. Kortom berichten worden verwerkt in de volgorde van binnenkomst. Bij berichtenstromen waar grote aantallen berichten worden verzonden, kan een bericht van een andere afdeling een lange verwerkingstijd hebben als deze qua volgorde later is binnengekomen. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, vooral als tijdige verwerking een cruciaal aspect is.

Tip: Binnen SAP PO bestaat de ‘Message Prioritization’ functionaliteit  waarmee per berichtenstroom de prioriteit (low, Normal, High) in te stellen is. Op het moment dat een bericht binnenkomt met een hogere prioriteit en er staan meerdere berichten van een andere stroom te wachten, dan wordt het bericht met de hogere prioriteit eerst verwerkt.

Message Prioritization kunt u terugvinden in de SAP NetWeaver Administrator onder SOA -> Monitoring -> PI Message Prioritization.